THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa điểm / Location:

Vietnam
Andira Vietnam B.V.
Toà nhà Tân Hoàng Long
25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phường Bến Nghé
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel : +84 8 3915 1770
Fax: +84 8 3915 1772
Email: absales2@hpv.com.vn


Europe

A|B Dry Desiccants
Willemstraat 25
2282CB Rijswijk
The Netherlands
Phone: +31 650207955
Email : info@abdrydesiccants.com


Americas

A|B Dry Desiccants
P.O. Box 52265
Boston MA (USA) 02205
Phone: +1 401-225-4548, +1 617-893-0422
Email : info@abdrydesiccants.com

Copywrite © 2019 A|B Dry desiccants. All rights reserved.
email: absales2@hpv.com.vn
Contact absales2@hpv.com.vn regarding remarks or questions about this webpage.